Live
75EG.tv | R2DLiu5EG.tv | R2DLiu2Swift~3Swift~372Palika7Palika0Swift~3Swift~269Palika7Palika2Ryf1sh11Ryf1sh060Ryf1sh11Ryf1sh2Jkiller24Jkiller053Bolt4Bolt-1Jkiller24Jkiller054Nibbity12Nibbity0Ryf1sh11Ryf1sh242Coob$19Coob$0Jkiller24Jkiller240Tookie38Tookie0Ryf1sh11Ryf1sh234Christian30Christian0Jkiller24Jkiller231Coob$19Coob$2Heiden40Heiden032Ryf1sh11Ryf1sh2BDubs32BDubs080Playboi Arty1Playboi Arty3Swift~3Swift~078Playboi Arty1Playboi Arty3HoG | lint2HoG | lint174HoG | lint2HoG | lint3Puff6Puff073Playboi Arty1Playboi Arty3EG.tv | R2DLiu5EG.tv | R2DLiu066Swift~3Swift~1Puff6Puff265HoG | lint2HoG | lint2Palika7Palika164Enemy13Enemy1EG.tv | R2DLiu5EG.tv | R2DLiu263Playboi Arty1Playboi Arty2Miyagi8Miyagi050Puff6Puff2TheChocolateLava22TheChocolateLava149Swift~3Swift~2Weekend Warrior14Weekend Warrior048Palika7Palika22Can102Can047HoG | lint2HoG | lint2redrover15redrover046EG.tv | R2DLiu5EG.tv | R2DLiu2Nibbity12Nibbity045Bolt4Bolt-1Enemy13Enemy044Miyagi8Miyagi2SPEEEEEEZ41SPEEEEEEZ043Playboi Arty1Playboi Arty2Raalts16Raalts016Ryf1sh11Ryf1sh0TheChocolateLava22TheChocolateLava225Puff6Puff2Tookie38Tookie015Weekend Warrior14Weekend Warrior2Coob$19Coob$124Swift~3Swift~2Christian30Christian0142Can102Can2CTat23CTat023Palika7Palika2Cahleeeb26Cahleeeb013redrover15redrover2Snooze$18Snooze$022HoG | lint2HoG | lint2Glance31Glance012Nibbity12Nibbity2DaiJouBou21DaiJouBou021EG.tv | R2DLiu5EG.tv | R2DLiu2Marx28Marx011Enemy13Enemy2Marudofu20Marudofu120Bolt4Bolt2RCJ29RCJ019Life9Life0SPEEEEEEZ41SPEEEEEEZ218Miyagi8Miyagi2Deadstock25Deadstock010Raalts16Raalts2Votega17Votega117Playboi Arty1Playboi Arty2Tovl33Tovl09Same27Same0Tookie38Tookie28Christian30Christian2Mahoney35Mahoney07Cahleeeb26Cahleeeb2Arch39Arch16Glance31Glance2Baby Powder34Baby Powder05Marx28Marx2PruneDanish37PruneDanish14RCJ29RCJ2Snakeman36Snakeman03Jkiller24Jkiller0SPEEEEEEZ41SPEEEEEEZ22Deadstock25Deadstock2Heiden40Heiden01BDubs32BDubs0Tovl33Tovl2Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6Losers Round 7Losers Round 8Losers Round 9
HoG | lint
Swift~
Swift~
Puff
Puff
Miyagi
EG.tv | R2DLiu
Swift~
Miyagi
2Can
Palika
Swift~
Enemy
2Can
Miyagi
Marudofu
Swift~
SPEEEEEEZ
Palika
Ryf1sh
2Can
redrover
TheChocolateLava
Marudofu
SPEEEEEEZ
Raalts
Ryf1sh
Jkiller
redrover
Votega
2Can
Life
Weekend Warrior
Marudofu
TheChocolateLava
DaiJouBou
Raalts
Glance
SPEEEEEEZ
CTat
Bolt
Jkiller
Nibbity
Ryf1sh
Tovl
Votega
Deadstock
Life
RCJ
Marudofu
Marx
DaiJouBou
Glance
Snooze$
Cahleeeb
CTat
Coob$
Jkiller
Tookie
Ryf1sh
Votega
Same
Life
Mahoney
Marudofu
Arch
DaiJouBou
Baby Powder
Snooze$
PruneDanish
CTat
Snakeman
Christian
Jkiller
Coob$
Heiden
Ryf1sh
BDubs
Playboi Arty
Swift~
Playboi Arty
HoG | lint
HoG | lint
Puff
Playboi Arty
EG.tv | R2DLiu
Swift~
Puff
HoG | lint
Palika
Enemy
EG.tv | R2DLiu
Playboi Arty
Miyagi
Puff
TheChocolateLava
Swift~
Weekend Warrior
Palika
2Can
HoG | lint
redrover
EG.tv | R2DLiu
Nibbity
Bolt
Enemy
Miyagi
SPEEEEEEZ
Playboi Arty
Raalts
Ryf1sh
TheChocolateLava
Puff
Tookie
Weekend Warrior
Coob$
Swift~
Christian
2Can
CTat
Palika
Cahleeeb
redrover
Snooze$
HoG | lint
Glance
Nibbity
DaiJouBou
EG.tv | R2DLiu
Marx
Enemy
Marudofu
Bolt
RCJ
Life
SPEEEEEEZ
Miyagi
Deadstock
Raalts
Votega
Playboi Arty
Tovl
Same
Tookie
Christian
Mahoney
Cahleeeb
Arch
Glance
Baby Powder
Marx
PruneDanish
RCJ
Snakeman
Jkiller
SPEEEEEEZ
Deadstock
Heiden
BDubs
Tovl